Advokátski koncipienti

Eva Woloszynová – advokátsky koncipient

Okrem stabilného právneho teamu kancelária pravidelne využíva na poskytovanie právnych služieb troch spolupracujúcich advokátov a na zabezpečovanie ostatných administratívnych činností dvoch externých spolupracovníkov. Kancelária taktiež spolupracuje so zahraničnými advokátskymi kanceláriami, najmä v oblasti offshore poradenstva.

Okrem týchto odborných právnych poradcov a zamestnancov kancelária NSCO využíva služby aj ďalších stálych odborných poradcov (prekladateľov, geodetov, špecialistov na inžiniering, špecialistov na projektový manažment, daňových poradcov, účtovníkov, ako aj špecialistov pre agendu katastra nehnuteľností).