Lucia Nozdrovická

photo

Advokátka od roku 2004, pôsobila vo veľkých nadnárodných, ako aj slovenských advokátskych kanceláriách a taktiež má skúsenosti aj s prácou interného právnika pre veľkú nadnárodnú spoločnosť. Lucia má rozsiahle skúsenosti s poskytovaním právnych služieb v oblasti komplexného obchodno-právneho poradenstva pre klienta, zmluvného obchodného práva, zlúčení a akvizícií, v oblasti práva verejného obstarávania a pod. Lucia ovláda plynule anglický a nemecký jazyk na prvotriednej úrovni vyžadovanej pre poskytovanie právnych služieb pre anglicky a nemecky hovoriacich klientov, vrátane prekladov vysoko odborne náročných materiálov.