Peter Šuvert

photo

Advokát od roku 2006, pôsobil vo veľkej slovenskej advokátskej kancelárií s množstvom renomovaných zahraničných klientov a taktiež má skúsenosti aj s prácou interného právnika pre veľkú spoločnosť pôsobiacu v oblasti energetiky (prieskum a ťažba zemného plynu, podzemné skladovanie zemného plynu). Peter má rozsiahle skúsenosti s poskytovaním právnych služieb v oblasti energetického práva (vrátane právnej podpory pri medzinárodných projektoch prieskumu a ťažby ropy a zemného plynu v súlade medzinárodnými štandardmi), práva nehnuteľností a stavebníctva, práva informačných technológií, v oblasti komplexného obchodno-právneho poradenstva pre klienta, zmluvného obchodného práva, zlúčení a akvizícií a pod. Peter ovláda plynule anglický jazyk na prvotriednej úrovni vyžadovanej pre poskytovanie právnych služieb pre anglicky hovoriacich klientov, vrátane prekladov vysoko odborne náročných materiálov.