Nehnuteľnosti

NSCO poskytuje komplexné právne služby v oblasti nehnuteľností. Kancelária je schopná poskytnúť právnu pomoc pri akýchkoľvek úkonoch týkajúcich sa nadobúdania, scudzovania a zaťažovania nehnuteľností, pričom vzhľadom na získané skúsenosti sme schopní riešiť jednotlivé otázky novými a kreatívnymi spôsobmi.

V prípade potreby je NSCO schopná okrem poskytnutia právnych služieb zabezpečiť aj ďalšie činnosti spojené s právnymi úkonmi týkajúcimi sa nehnuteľností (napr. odborné geodetické práce, znalecké činnosti a odborné posudky v oblasti geológie a životného prostredia).